Janina Niechwiej - producent i autorka wzorów wyrobów magnetycznych linii Butterfly Magnetoterapia

        Na przestrzeni minionych 500 lat Ziemia straciła znaczną część (ok. 50%) swego potencjału magnetycznego. Naukowcy przewidują, że jeżeli spadku tego nie da się powstrzymać, to pole geomagnetyczne może zaniknąć zupełnie w drugiej dekadzie trzeciego milenium (2011 r.).
"Nie przechwyci ono wówczas cząstek wiatru słonecznego, których penetracja w dolnych warstwach atmosfery ziemskiej spowoduje mutacje i wyginięcie całych gatunków flory i fauny oraz znaczne zmiany klimatyczne."
        Z datą tą, zbieżna jest też inna katastroficzna przepowiednia o zmianie biegunowości Ziemi w efekcie zaniku pola magnetycznego; z odwróceniem jej biegunów magnetycznych /północ - południe/ o 180', która w historii Wszechświata miała już ponoć swoje miejsce, około pół miliona lat temu, powodując kataklizmy i totalne zniszczenia. Czyżby się wszechświat "dopalał" chcąc spłatać nam figla - dobijając daty granicznej kalendarza Majów?

/prof. R. Gunst, dr Kyoichi Nakagawa i inni/
"Magnetyzm i aura ludzka" S. Zawistowski/ 1997


        Czy może coś zdziałać dziś bezbronny człowiek, który jest domniemanym współtwórcą tych wizji? W poszukiwaniu wciąż nowych źródeł surowców i energii na przestrzeni dziejów, dokonał on zniszczeń ekologicznych na skalę niespotykaną w historii tej Planety! Posługując się wysokim stopniem wtajemniczenia i postępu, zrujnował ziemię, zanieczyścił wody, glebę i powietrze, uzurpując sobie prawo bezwzględne do wszelkiego stworzenia! Czy człowiek nie wie, że niszcząc ziemię, niszczy sam siebie?

        Prawdą jest, że ludzkość odwraca się radykalnie od Przyrody, lekceważąc odwieczne jej prawa i dogmaty.
        W wyniku chciwości i zaborczości rządów, upadku wartości i wzorców moralnych oraz niepokojącego bankructwa współczesnej nauki, zarówno w dziedzinie metodologii jak i etyki - (odejście od nieskrępowanych badań) następuje powolna i nieodwracalna w skutkach degradacja środowiska naturalnego, prowadząca nieuchronnie do samozniszczenia i zagłady; jeżeli się człowiek nie "ugnie" i nie opamięta w porę, chyląc pokornie czoła przed niezmiennymi od wieków - Prawami Natury!
                                                              /"z Raportów Klubu Rzymskiego 1968"/

        Pole magnetyczne Ziemi rozciąga się w górę na 64 tys. kilometrów, tworząc tzw."magnetosferę" wywierającą stały, znaczący wpływ na wszystkie organizmy żywe; ludzkie, zwierzęce, roślinne.
                                                                 "Biologia" - Claude A., Villee PWR 1976

        Pole geomagnetyczne - to naturalne i bezcenne źródło energii dla życia i zdrowia każdego z nas. Stabilizuje i utrzymuje wiele procesów życiowych, chroni przed promieniowaniem kosmicznym a jego deficyt wpływa destrukcyjnie na wszystkie czynności biologiczne naszego organizmu.
                                               "Geobiologia a zdrowie" - D. Semelle. Wyd. I 1998

        Zmiany klimatyczne z powodu zanieczyszczeń środowiska i ocieplenia klimatu, nie są już tak odległe, jak się nam wydaje. Największe Państwa świata poszukują sposobów i dróg wyjścia przywracających ład ekologiczny. Przymiarki idą w kierunku upowszechnienia energetyki jądrowej. Czy to właściwa droga i czy tędy do wyjścia?
A jaką przyszłość zbudujemy naszym dzieciom, wnukom wkraczając merkantylnie w świat genetyki roślin GMO?
        ... "Nasze rzeki umierają, pożary lasów są częstsze i bardziej niszczące a "cuda przyrody" są zagrożone" ...

                                                                                                /z Protokołu Kioto/

        Rzeczywistość dzisiejsza jest więc bezwzględna i pełna ryzyka, niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw i zagraża zdrowiu. Stanowi, przedpole tego co nas czeka w przyszłości. Grozi nam globalne ocieplenie, atakują wolne rodniki, towarzyszy dziura ozonowa! Przepowiednie ponure i nieprzewidywalne!

        Mnożą się nieszczęścia i kataklizmy o niespotykanej dotąd sile; huragany, powodzie i trzęsienia ziemi, na niemal biblijną, jak "tsunami" - skalę. Obojętni i głusi wciąż na rzeczywistość; otaczamy się majętnie wszechogarniającą techniką i dobrami cywilizacji.

        Nasycenie środowiska szkodliwymi "częstotliwościami" przekroczyło już wszelkie dopuszczalne normy. Bombardują nas radary, satelity, linie wysokiego napięcia oraz niewidoczny "zabójca" smog energetyczny, płynący z wiecznie włączonej elektryczności domowej; komputerów, TV, telefonów komórkowych i innych urządzeń codziennego użytku.

 

Pamiętajmy, zdrowie niszczy każdy czynnik zakłócający pole magnetyczne!

 

        Urządzenia te dostarczają nam dodatkowych zakłóceń w odbiorze i tak obniżonego poziomu natężenia ziemskiego pola magnetycznego, niszcząc nasze osobiste, biopole ochronne!
        Wysiłek i stres, związany z codziennym bytowaniem, nadaje naszemu życiu "szaleńcze", nieugięte tempo, wyczerpując nieustannie pokłady naszej energii i burząc naturalne rytmy biologiczne.
        Architektura współczesna z betonu, żelaza i stali oraz nieustanne przebywanie w blaszanych środkach transportu w tym dopomagają. Działają jak parasol "ochronny" (klatka Faradaya) na życiodajną sferę magnetyzmu ziemskiego.
        Zestresowani, zmęczeni, nieustannie gonimy uciekający czas. Ta pogoń nas niszczy, stresuje, osłabia!
        Gwałtowny postęp techniczny, ostatnich kilkudziesięciu lat sprawił, że to galopujące tempo życia stało się chronicznym niedoborem ruchu! Paradoks!? Spadek aktywności fizycznej dzieci i dorosłych jest faktem! Przywiązani do aut, biurek i komputerów, stajemy się, mimo woli pokoleniem ludzi cierpiących, zniewolonych nadmiarem "szczęść cywilizacyjnych" - bez których nie umiemy już żyć!
        Bez przesady można więc powiedzieć, że wkroczyliśmy w niszczącą epokę "techno - kalectwa" eliminującą wysiłek fizyczny niemal do zera!
        Nie uważam, by był to mój, skrajny pesymizm ...
        Tak, bowiem forsowny tryb życia, pogoń za dobrami, zanieczyszczenia i stresy nie na długo się zdadzą!
Zaowocują zwiększoną zachorowalnością społeczeństwa na choroby cywilizacyjne, nie wyłączając groźnych a lekceważonych i zaniedbywanych "do bólu" - nagminnych dziś problemów z kręgosłupem i stawami. Choroby te są najczęstszą przyczyną absencji chorobowych a także niepełnosprawności i kalectwa! /około 75%/. Z aktualnych statystyk jak i naszej wieloletniej obserwacji wynika, że choroby te dotykają coraz większą i młodszą grupę osób!
        Powodują one stan zapalny stawów i przyległych mięśni, w efekcie którego następuje silny ból, ubytek chrząstki, zwyrodnienia i narośle zniekształcające stawy, prowadzące do ograniczeń ich ruchomości, deformacji i trwałego kalectwa. Jeżeli dodamy do tego okaleczenia i urazy w wypadkach przewidywania są zatrważające. Specjaliści szacują, że związane z nimi koszty leczenia będą wyższe niż łączne koszty leczenia chorób serca i raka razem wziete. A ciągłe stosowanie bardzo silnych niesterydowych leków przeciwzapalnych nie dość, że jest mało skuteczne, bywa najczęstą przyczyną różnorakich powikłań.

        Światowa Organizacja Zdrowia nie bez powodu ogłosiła ostatnie 10 lat dekadą kości i stawów!

        Lekceważąc prewencję i inne środki ostrożności sami sobie fundujemy przedwczesną, niedołężną starość! Żyjemy krócej niż moglibyśmy!
        Czy stać nas na chorobę? Gdy chorujemy, zwalniają nas z pracy, nie możemy cieszyć się życiem.

        Wszyscy więc potrzebujemy skutecznych zabezpieczeń przed niazamierzonymi efektami współczesnej cywilizacji.

        Jedynym, prawdziwie skutecznym, bezpiecznym i działającym rozwiązaniem jest profilaktyka polegająca na odpowiednio wczesnym zastosowaniu magnetoterapii w rozpoczynających się dopiero dysfunkcjach układu kostno-stawowego; tj. w bólu łokcia, bólu kolana, bólu barku, bólu kręgosłupa, itp.

        Nasze wyroby są dla tych, którzy myślą o zdrowiu z wyprzedzeniem, nie lubią chorować a witalność, zdrowie i urodę stawiają na piedestale wartości najwyższych

        Przytoczone dolegliwości kostno - stawowe i "odkręgosłupowe" będą wielokrotnie omawiane w niniejszej publikacji - w kontekście zastosowania regeneracyjnych, o naturalnym działaniu wyrobów biomagnetycznych - służących, bezinwazyjnemu łagodzeniu objawów tych schorzeń.
        Biomagnetoterapia wzmacnia w naturalny sposób energię obronną naszego organizmu. Najnowsze badania i obserwacje kliniczne wykazują ogromną wszechstronność terapeutyczną pól magnetycznych w sensie zarówno leczniczym jak i prewencyjnym.

        Biomagnetoterapia najbardziej skuteczna jest:
-  we wszelkich bólach,
-  w stłuczeniach i obrzekach,
-  w stanach zapalnych kości i stawów,
-  w osteoporozie,
-  w sztywnościach porannych stawów,
-  w depresjach, osłabieniach, stresach i złym metabolizmie.

        W świetle współczesnego sposobu życia, jego tempa oraz zagrożeń; kluczowym problemem zdrowotnym człowieka staje się brak ruchu! Zjawisko to zbieżne jest z syndromem niedoboru pola magnetycznego, niosącego objawy ogólnego "rozbicia, bólów głowy, bólów kręgosłupa i stawów oraz chronicznego zmęczenia.
        Wskazuje to na konieczność popularyzacji i upowszechnienia magnetostymulacji w różnych jej formach, stylach i odmianach. Najpopularniejszą, najbezpieczniejszą i najefektywniejszą zarazem formą biomagnetoterapii jest stosowanie magnesów - jako biostymulatorów energii witalnej - podkłady do spania.
        Nawet w słabym polu magnetycznym następuje pobudzenie procesów fizjologicznych w komórkach i tkankach naszego organizmu a szczególnie w neuronach. Stąd tak spektakularne działanie w nerwobólach i bólach kręgosłupa; wypadający dysk, rwa kulszowa, lumbago. Fakt ten udowodniono w badaniach klinicznych naszych wyrobów na Oddziale Poznańskiej Kliniki Reumatologii w Poznaniu.
        Cały proces bezinwazyjnego leczenia odbywa się na poziomie komórkowym,w czasie bezpośredniego kontaktu magnesów ze skórą. Zwłaszcza w czasie snu "na magnesach" następuje niepowtarzalna odnowa energii i regeneracja biologiczna organizmu.

        Magnetoterapia stanowi najsilniejszy front obrony organizmu przed plagą chorób cywilizacyjnych.
Tyle, że w naszych mediach jest to temat "tabu"! Magnetostymulacja stałym polem magnetycznym jest pomijana i lekceważona przez środowiska medyczne; wspiera się raczej zmienne pola magnetyczne, do których pacjent ma raczej okazjonalny dostęp. Nic więc dziwnego, że w zastraszającym tempie rośnie spożycie leków chemicznych; ku zadowoleniu producentów i zgubie pacjentów!
        Współczesność bowiem niesie medycynę wysoce skomplikowaną, kosztowną i coraz mniej zrozumiałą przez chorych. Rodzi to nieufność, zwątpienie i stres, które zabijają szybciej niż sama choroba. Cóż nasza medycyna chce leczyć chorobę a nie jej zapobiegać, używając do tego celu niezwykle kosztownego arsenału środków, leków i autorytetów! Jest przez to niedostępna dla przeciętnych ludzi! Potężne lobby farmaceutyczne czerpie z naszych chorób kolosalne zyski a pacjent znów zostaje na ostatnim miejscu. Profilaktyki naturalnej nikt uprawiać nie chce a zwłaszcza fundusz, który nam na wszystko kasę ogranicza! Jak więc widać, na tym, żebyśmy zdrowi byli, naprawdę nikomu nie zależy!
        Stare księgi - traktujące o odzyskaniu zdrowia, wskazują, że przetrwa ten - kto sam potrafi przywrócić równowagę we własnym organizmie. Organizm jest całością a zagrożenia chorobą powstaje w wyniku zburzenia harmonii między duszą i ciałem. Człowiek posiada wrodzone mechanizmy obronne, które stają się aktywne w chwili zagrożenia, jeżeli pozostajemy otwarci na dobroczynne działanie sił przyrody.
        Wyobcowani od współdziałania z siłami natury nie otrzymujemy z nikąd pomocy, stajemy się bezbronni i słabi, atakowani przez coraz to nowe choroby, na które zadufana w sobie medycyna nie ma wcale gotowego lekarstwa. Zapominamy, że kiedy pojawia się choroba w przyrodzie, to w przyrodzie musi być na nią lekarstwo!
Tak mówił słynny nasz rodak ksiądz Czesław Klimuszko.
Korzystaj więc z przekonaniem ze sprawdzonych metod medycyny naturalnej! Uwierz w regeneracyjną moc magnesów naturalnych. Ta terapia jest stara jak świat!

Przykłady zastosowania magnesów naturalnych w wyrobach Butterfly-Biomagnetic.


powrót do menu

Bio-magnetoterapia
Kręgosłup
Baza artykułów
Nasze publikacje
Media o nas